ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือนมิถุนายน

Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology : ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13:00-15:00 น.

จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย