You are here

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ปี 2558 (2015)

No. Publication Title Link
1
The Level of Squamous Cell Carcinoma Antigen and Lymph Node Metastasis in Locally Advanced Cervical Cancer. 
Lekskul N, Charakorn C, Lertkhachonsuk AA, Rattanasiri S, Israngura Na Ayudhya N.
Asian Pac J Cancer Prev 2015; 16(11):4719-22.
รายละเอียด
2
Distinguishing benign from malignant pelvic mass utilizing an algorithm with HE4, menopausal status, and ultrasound findings.
Wilailak S, Chan KK, Chen CA, Nam JH, Ochiai K, Aw TC, Sabaratnam S, Hebbar S, Sickan J, Schodin BA, Charakorn C, Sumpaico WW. 
J Gynecol Oncol. 2015 Jan; 26(1):46-53.
รายละเอียด
3
Surgical treatment for pelvic organ prolapse in elderly women. 
Manonai J, Wattanayingcharoenchai R. 
J Obstet Gynaecol. 2015 Jan;35(1):82-4.
รายละเอียด
4
Development of a pelvic floor muscle strength evaluation device. 
Manonai J, Kamthaworn S, Petsarb K, Wattanayingcharoenchai R. 
J Med Assoc Thai. 2015 Mar;98(3):219-25.
รายละเอียด
5
Parasitic leiomyoma after laparoscopic myomectomy. 
Srithean Lertvikool, Kuan-Gen Huang, Aizura-Syafinaz Adlan, Angelica Anne A. Chua, Chyi-Long Lee. 
Gynecology and Minimally Invasive Therapy Volume 4, Issue 3, August 2015, Pages 98–100.
รายละเอียด
6
Asian Society of Gynecologic Oncology International Workshop 2014. 
Park JY, Ngan HY, Park W, Cao Z, Wu X, Ju W, Chung HH, Chang SJ, Park SY, Ryu SY, Kim JH, Cho CH, Lee KH, Lee JW, Kumarasamy S, Kim JW, Wilailak S, Kim BG, Kim DY, Konishi I, Lee JK, Wang KL, Nam JH. 
J Gynecol Oncol. 2015 Jan;26(1):68-74.
รายละเอียด
7
Broad Spectrum HPV Vaccine Study. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. 
Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, Bouchard C, Mao C, Mehlsen J, Moreira ED Jr, Ngan Y, Petersen LK, Lazcano-Ponce E, Pitisuttithum P, Restrepo JA, Stuart G, Woelber L, Yang YC, Cuzick J, Garland SM, Huh W, Kjaer SK, Bautista OM, Chan IS, Chen J, Gesser R, Moeller E, Ritter M, Vuocolo S, Luxembourg A; 
N Engl J Med. 2015 Feb 19; 372(8):711-23.
รายละเอียด
8
LINE-1 Methylation Patterns as a Predictor of Postmolar Gestational Trophoblastic Neoplasia. 
Lertkhachonsuk R, Paiwattananupant K, Tantbirojn P, Rattanatanyong P, Mutirangura A. 
Biomed Res Int. 2015; 421747.
รายละเอียด
9
Ultrasound Committee, Asia and Oceania Federation of Obstetrics & Gynaecology. Recommendations on routine mid-trimester anomaly scan. 
Leung KY, Poon CF, Teotico AR, Hata T, Won HS, Chen M, Chittacharoen A, Malhotra J, Shah PK, Salim A;
J Obstet Gynaecol Res. 2015 May; 41(5):653-61.
รายละเอียด
10
The FIGO assessment scoring system (FASS): a new holistic classification tool to assess women with pelvic floor dysfunction: validity and reliability.
Digesu GA, Swift S, Puccini F, Manonai J, Khullar V, Fernando R, Ortiz OC, Salvatore S. 
Int Urogynecol J. 2015 Jun; 26(6):859-64.
รายละเอียด
11
Screening of obstructive sleep apnea during pregnancy: differences in predictive values of questionnaires across trimesters. 
Tantrakul V, Sirijanchune P, Panburana P, Pengjam J, Suwansathit W, Boonsarngsuk V, Guilleminault C. 
J Clin Sleep Med. 2015 Jan 15; 11(2):157-63.
รายละเอียด
12
In Vitro Production Of Functional Immune Cells Derived From Human Hematopoietic Stem Cells.
Witchuda Payuhakrit, Tasanee Panichakul, Natthawut Charoenphon, Panus Chalermsaenyakorn, Adithep Jaovisidha, Chokdee Wongborisuth, Rachanee Udomsangpetch. 
EXCLI Journal 2015; 14:1031-1039.
รายละเอียด
13
Comparison of desogestrel/ethinyl estradiol plus spironolactone versus cyproterone acetate/ethinyl estradiol in the treatment of polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial.
Leelaphiwat S, Jongwutiwes T, Lertvikool S, Tabcharoen C, Sukprasert M, Rattanasiri S, Weerakiet S. 
J Obstet Gynaecol Res. 2015 Mar; 41(3):402-10.
รายละเอียด
14
Generation of iPSC line MU011.A-hiPS from homozygous α-thalassemia fetal skin fibroblasts.
Tangprasittipap A, Satirapod C, Jittorntrum B, Lertritanan S, Anurathaphan U, Phanthong P, Borwornpinyo S, Kitiyanant N, Hongeng S. 
Stem Cell Res. 2015 Sep 21; 15(3):506-509.
รายละเอียด
15
Comparison of Knowledge Attitude and Sexual Behavior between High School Students who did and did not Participated in Friend Corner Project.  
Suthutvoravut S, Duangjai N.  
Rama Med J 2015; 38: 88-99. 
รายละเอียด
16
Sexual Values of Male Homosexuals in Bangkok.  
Patrachai S, Khawinpat P.  
Rama Med J 2015; 38: 111-118.
รายละเอียด
17
Knowledge, Attitude and Teaching Sexuality among Teachers at an Occupational School.
Suthutvoravut S, Kawicha T.   
Rama Med J 2015; 38: 209-217.
รายละเอียด
18
Factors Associated with Pregnancy among Adolescents in Amphur Phiboon Mangsaharn, Ubon Ratchathani Province.
Pho-Ngam S, Suthutvoravut S.  
Rama Med J 2015; 38: 135-141.
รายละเอียด
19
Quality of Life in Women with Pelvic Organ Prolapse Attending Urogynecology Clinic, Ramathibodi Hospital.
Hatthanirun P, Wattanayingcharoenchai R, Suthutvoravut S, Singhakajen V.
Rama Med J 2015; 38: 181-188
รายละเอียด
20
Mass Spectrometry-Based Serum Proteome Pattern Analysis in Prophylactic Oophorectomy.
Lukkana Promwattanaphan, Paisan Jittornram, Areepan Sophoonsritsuk.  
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology October 2015, Vol. 23, pp. 231-239.
รายละเอียด
21
Comparison of Cryopreserved Human Sperm between Ultra Rapid Freezing and Slow Programmable Freezing: Effect on Motility, Morphology and DNA Integrity.
Tongdee P, Sukprasert M, Satirapod C, Wongkularb A, Choktanasiri W.  
J Med Assoc Thai. 2015 May; 98 Suppl 4:S33-42.
รายละเอียด
22
Case Series Management in Placenta Accreta.
Pitukkijronnakorn S, Panburana P.   
Rama Med J 2015; 38: 233-239.
รายละเอียด
23
Sonographic Measurement Fetal Abdominal Circumference and Fetal Abdominal Subcutaneous Tissue Thickness for Predicting Fetal Macrosomia.
Theethuch Odthon, Somsri Pitukkijronnakorn, Apichart Chittacharoen, Sonographic Measurement. 
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology October 2015, Vol. 23, pp. 216-222.
รายละเอียด
24
Risk Factors of Emergency Peripartum Hysterectomy. 
Thiranun Chanterm, Apichart Chittacharoen, Nathpong Israngura Na Ayudhya. 
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology April 2015, Vol. 23, pp. 96-103.
รายละเอียด
25
Naproxen for Pain Relief during Endometrial Biopsy: A Randomized Controlled Trial.
Somchit W, Lertkhachonsuk AA, Vallipakorn SA.  
J Med Assoc Thai. 2015 Jul; 98(7):631-5.
รายละเอียด
26
Vaginal Pessary Use for Pelvic Organ Prolapse in Thai Women.
Chanyapat Sarit-apirak, Jittima Manonai.  
Journal of Health Science July - August 2015 Vol.24 No.4, pp.793-798. 
รายละเอียด

update 31/01/2562

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงานโทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com