ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Microscopic examination of the placenta