ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่อง Functional genetic study in congenital rare disease