ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Communication skill for medical practitioners