ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "ทำแท้งปลอดภัยใน 21st century" (CME)