ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "เรียนรู้ที่จะทำงานอย่างไรให้สนุก และเคล็ด (ไม่) ลับของคนที่ประสบความสำเร็จ"