ขอเชิญร่วมฟัง "Constructive criticism of publications in O&G model (Part l)"