ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "Application of microbiology in clinical research"