ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Effective bedside teaching and an impact of COVID-19 (by Zoom)

*update 01/06/2564