ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย การดูแลผู้ป่วยนรีเวช ในช่วงโควิด-19