ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย How to survive as a Physician - Scientist in Thai Context (CME)