ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "อยู่อย่างไรให้เป็นสุข เมื่อเราเห็นต่างกัน"