วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส งานสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา ในหัวข้อ "วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย" วิทยากรโดย ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม
ให้กับสมาชิกชมรมฯ และได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรามาธิบดีอาวุโส ในวันเดียวกันอีกด้วย (ภาพบรรยากาศกิจกรรม)