มอบชุด PPE 100 ชุด ชุดกาวน์ฟ้า 300 ชุด และด้วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้ชุมชนคลองเตย ณ มูลนิธิดวงประทีบ และวัดสะพาน

"

มอบชุด PPE 100 ชุด  ชุดกาวน์ฟ้า 300 ชุด และด้วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้ชุมชนคลองเตย ณ มูลนิธิดวงประทีบ และวัดสะพาน และเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation ในพื้นที่การท่าเรือฯ

"

     

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและบุคลากรศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ มอบชุด PPE 100 ชุด ชุดกาวน์ฟ้า 300 ชุด และด้วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้ชุมชนคลองเตย ณ มูลนิธิดวงประทีบ และวัดสะพาน และได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation ในพื้นที่การท่าเรือฯ