ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19)

"

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19)

"

     

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี ได้ลงตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19) ในการแยกกักรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนระหว่างรอการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อการติดตามอาการ ป้องกันอาการรุนแรง ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดภายในครอบครัวและชุมชน และร่วมรับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 3,000 ชุด พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนงานในศูนย์พักคอย จากทีมงานมูลนิธิมาดามแป้ง และร่วมรับมอบความคุ้มครองประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จาก ทีมงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เพื่ออาสาสมัครชุมชน ภายใต้โคงการ Community Isolation ณ บริเวณอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา