ประชุมวางแผนการรับผู้ป่วย และได้ลงตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19)

"

ประชุมวางแผนการรับผู้ป่วย และได้ลงตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19)

"

     

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประชุมวางแผนการรับผู้ป่วย และได้ลงตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19) ในการแยกกักรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนระหว่างรอการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อการติดตามอาการ ป้องกันอาการรุนแรง ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดภายในครอบครัวและชุมชน ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี