กิจกรรม “มหกรรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี” ครั้งที่ 3