กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

"

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

"

     

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายและเสวนาให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ รวมถึงแลกเปลี่ยนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ อีกทั้งยังมีบูธให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเลิกบุหรี่อีกด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี