งาน Thailand International Health Expo 2022

"

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมสุขภาพ ในงาน Thailand International Health Expo 2022

"

     

วันที่ 18-20 มีนาคม 2565 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมสุขภาพ ในงาน Thailand International Health Expo 2022 ณ รอยัล พารากอนฮอล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ภายในบูธมีการบริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยประเมินองค์ประกอบร่างกาย และให้คำแนะนำด้านโภชนาการ