ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

ติดต่อเรา

งานบริหารการรักษาพยาบาล

สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ อาคารพัสดุ ชั้น3

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400