เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิ์อัจฉริยะ

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิ์อัจฉริยะ
หนึ่งผลงานที่ได้รับเกียรติร่วมงานวันนักประดิษฐ์ 2558

ผู้ประดิษฐ์ สมปอง  ไตรศิลป์

หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ

งานบริหารการรักษาพยาบา­ลโรงพยาบาลรามาธิบดี