เพจ สวัสดิการข้าราชการ สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
กรมบัญชีกลางประกาศ ปรับอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 
กลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤต คือ  หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง   ซึมลง เหงื่อแตก ต...
 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 20 โรงเรียนแพทย์ จาก 19 มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการ การส่งต่อ ผลิตบุคลากร และการวิจัย พร้อมจับคู่แต่ละโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 20 โรงเรียนแพทย์ จาก 19 มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการ การส่งต่อ ผลิตบุคลากร และการวิจัย
 
มาตรการและแนวทางการดาเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข
 
แผนที่ รหัสที่อยู่สถานพยาบาลในกทม สำหรับการค้นหาสถานพยาบาลเครือข่าย ซึ่งอยู่ในโครงการประกันสุขภาพ
 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้าราชการ ในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 
กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ แบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี