ขั้นตอนการขอประวัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

ขั้นตอนการขอประวัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

  1. เตรียมเอกสารคือจดหมาย หรือบันทึกข้อความจากแพทย์ผู้รักษา
  2. โทรมาประสานงานที่หน่วยประสานการส่งต่อผู้ป่วย 02-2012984-5
  3. เตรียมเบอร์โทรหอผู้ป่วย เบอร์FAX ที่ต้องการให้ FAX ประวัติกลับ