ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

หน่วยประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย

 
ขั้นตอนง่ายๆในการติดต่อส่งต่อผู้ป่วยสำหรับญาติ
  1. ญาติแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ปัจจุบัน
  2. เตรียมเอกสาร 2 อย่างคือ ใบสรุปประวัติการรักษา เอกสารอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเช่น ผลการตรวจ ฟิล์ม ฯลฯ และสำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย
  3. ให้พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโทรมาประสานงานที่ 02-2012984
  4. หลังจากพยาบาลที่ดูแลโทรประสานงานมาแล้วทางหน่วยจะให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ปัจจุบัน FAX เอกสารการส่งต่อมาให้ จากนั้นประสานงานกับแพทย์เช็คเตียงว่าง หากมีเตียงว่างสามารถรับผู้ป่วยได้จะรับมา หากยังไม่สามารถรับมาให้ญาติโทรมาสอบถามผลวันต่อวัน ที่เบอร์ 02-2012984
 
         กรณีที่รักษาประจำที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเจ็บป่วยฉุกเฉินไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นและติดต่อย้ายมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดียังไม่มีเตียงว่างรับย้ายมาญาติควรทำอย่างไร
  1. แนะนำติดต่อโรงพยาบาลรัฐบาลอื่นร่วมด้วย
  2. ญาติสามารถมาขอประวัติการรักษาที่ผู้ป่วยสัมพันธ์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ชั้น1(ในเวลาราชการ) พร้อมจดหมายแพทย์ สำเนาบัตรประชาชนของญาติ/ผู้ป่วย เพื่อขอถ่ายประวัติการรักษาจากงานเวชระเบียนโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้แพทย์โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาฉุกเฉินได้รักษาผู้ป่วยต่อเนื่อง
 งานอื่นๆของเรานอกจากประสานการส่งต่อผู้ป่วยแล้วยังทำหน้าที่... 
  1. ลงทะเบียนส่งตรวจ LAB สำหรับผู้ป่วยจากต่างโรงพยาบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรงในเวลาราชการ 08.00-16.30น.
  2. ประสานหาเตียงต่างแผนกกรณี P1(บุคลากร) P2(ญาติสายตรง) ที่มา ER โทร PCT 48790
  3. ประสานสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดีที่รักษาที่อื่น ประสานสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลอื่นที่รักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. ขอประวัติการรักษากรณีฉุกเฉินเร่งด่วน (ผู้ป่วยรักษาโรงพยาบาลอื่น แพทย์จำเป็นต้องทราบประวัติบางอย่างในเวลาเร่งด่วนไม่สามารถให้ญาติเดินทางมาขอถ่ายเอกสารประวัติจากงานเวชระเบียนในเวลาราชการได้)