ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงาน ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน และฟังบรรยายพิเศษในงาน "Ramathibo...
 
งานอวยพรบัณฑิต  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิท...
 
EXclusive talk series Smart Technology กับการดูแลสุขภาพ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 - 11.30 น. เปิดใ...
 
"บรรยากาศงาน “Ramathibodi Postgrad Open House คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” เปิดบ้านการศึกษา...
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
ในวันที่ 10 มกราคม 2561 งานการศึกษาหลังปริญญาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานบัํณฑิตศึกษาค...
 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
 
Graduate Student Orientation 2017 18 August 2017

Pages

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้นใต้ดิน  อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email: gradrama@mahidol.ac.th

Phone: 02-201-1804-6

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line