ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงาน ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน และฟังบรรยายพิเศษในงาน "Ramathibodi Graduate Research Expo 2023"

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงาน ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน และฟังบรรยายพิเศษในงาน
"Ramathibodi Graduate Research Expo 2023"

*Deadline for abstract/manuscript submission: 27 ม.ค.66
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา คุณนิภา / คุณกชพรรณ 02-2011804, 1806

Invitation to students, teachers and interested people participate in this research expo,
please submit your research and join in the activity to present your research at the
"Ramathibodi Graduate Research Expo 2023".

*Deadline for abstract/manuscript submission round: 27 Jan 2023
For more information, contact the postgraduate department: K.Nipa, K.Kotchapan 02-201-1804, 1806