ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาหลังปริญญา ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้อง 910 ABC

ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

สามารถดูภาพบรรยากาศโดยรวมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/graduaterama/photos/?tab=album&album_id=1903...