ทีมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาดูงานระบบไอที ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
    ภาพบรรยากาศทีมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาดูงานระบบไอที ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560