ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

 
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์จำนวน 49 รูป และพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดี และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญในพิธีเป็นจำนวนมาก   
     วันที่ 29 ธันวาคม 2559  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล