ม่วงเทพรัตน์

Volume: 
ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2563
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
ผศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิ่งก้านชูช่อใบ               โอบเอื้อไอแห่งความรัก
ม่วงอมฟ้างดงามนัก        คลี่กลีบบานในยามเช้า
แสงแดดอันอบอุ่น           ลมโชยหนุนสายฝนเคล้า
“คำว่าให้” จากผองเรา    “ไม่สิ้นสุด” เปี่ยมศรัทธา

*ดอกม่วงเทพรัตน์เป็นสัญลักษณ์ประจำอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

**บทกวีในหนังสือ “ภาพวาดดอกไม้ในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 38