‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคตะวันออก

‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคตะวันออก
Volume: 
ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2556
Column: 
Rama Today
Writer Name: 
ดนัย อังควัฒนวิทย์, กิติยา สุวรรณสิทธิ์
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 11