คุยกับ..นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีคนเก่ง “จอย” พรรณทิพา ยวงใย

เนื้อหาภายในฉบับที่ 11