ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน
Volume: 
ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2556
Column: 
Rama Update
Writer Name: 
กองบรรณาธิการ
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 11