ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

Volume: 
ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2556
Column: 
Beauty Full
Writer Name: 
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

ในโลกยุคปัจจุบัน การดูแลผิวเป็นสิ่งที่หลายๆ คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งแวดล้อมสมัยนี้มีทั้งมลพิษ มลภาวะ และสารสังเคราะห์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดแก่ขึ้นกับผิวหนังของเราได้ในระยะยาว

การเปลี่ยนสีผิว ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นไทย แต่หารู้ไม่ว่า สารเคมีที่ใช้นั้นมีผลทําให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง ซึ่งยากต่อการบํารุงเป็นอย่างมาก

ครีมเปลี่ยนสีผิวและครีมฟอกสีผิวนั้น มีส่วนผสมหลักคือ “สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์” แล้วสารชนิดนี้มี คุณสมบัติและมีความปลอดภัยอย่างไร?

ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

เป็นสารที่นํา มาใช้ในการกัดสีผม ย้อมผม ผสมในยาสีฟัน ฟอกย้อม รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ใช้ทําความสะอาด และใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท

สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) มีอันตรายหรือไม่

สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี้มีฤทธิ์กัดกร่อนระคายเคืองสูง อาจทําให้เกิดการระคายเคือง แสบ คัน และเป็นผื่นผิวหนังอักเสบ ในทางการแพทย์นํามาใช้ในการทําความสะอาดแผลที่ทําความสะอาดได้ยาก เช่น แผลลึก ปากแผลแคบจากตะปูตํา ถูกแทง เป็นต้น เมื่อถูกบาดแผลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จะกลายเป็นฟอง สามารถชําระสิ่งสกปรก เชื้อโรค เศษดินต่างๆ ที่อยู่ในแผลออกมา โดยในการใช้จะนําามาผสมกับน้ำ ในสัดส่วนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1 ส่วนต่อน้ำ 20 หรือ 30 ส่วน

ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางทุกชนิดที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จัดเป็นเครื่องสําอางควบคุม ต้องมาขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

การนําสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาใช้กับผิวโดยตรง ถือว่าเป็นการนํามาใช้ “ผิดวัตถุประสงค์” เพราะไม่ได้มีข้อบ่งชี้กําหนดว่าให้ใช้สารนี้ในการฟอกสีผิว แต่ด้วยค่านิยมในปัจจุบันที่ต้องการ มีผิวขาวโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัย จึงมีการนํามาใช้ผสม ในครีมกัดผิวในเปอร์เซ็นต์ที่มีความเข้มข้นสูง

ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

เมื่อนําสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือครีมที่มีส่วนผสมของสารนี้มาใช้กับผิวหนัง เพื่อหวังให้ผิวขาว สารนี้จะไปกัดสีเส้นขนอ่อน และกัดสีผิวชั้นนอกออก จึงทําให้ผิวดูขาวขึ้น แต่หากใช้บ่อยๆ จะทําให้ผิวหนังซึ่งเป็นเกราะป้องกันโดยธรรมชาตินั้นเสื่อมหรือบางลง ทําให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบ และเกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ผิวหนังที่ผ่านการกัดสีผิวมาแล้ว จะมีความทนทานต่อแสงแดดน้อยลง เนื่องจากสารเม็ดสี “เมลานิน” ในผิวหนัง จะโดนฟอกออกไปด้วย ทําให้สารเม็ดสีน้อยลง เมื่อโดนแสงแดดจะมีอาการแสบ คัน หากโดนแสงแดดซ้ำบ่อยๆ จะทําให้เกิดผิวเสื่อมก่อนวัย เกิดรอยเหี่ยวย่น และที่สําคัญอาจเกิดเป็นเนื้องอกผิวหนังและมะเร็งผิวหนังได้มากกว่าผิวธรรมดา

ดังนั้น การใช้ครีมเปลี่ยนสีผิวหรือฟอกสีผิว อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงได้มาก หากไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญก่อนการใช้  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผิวหนังเกิดอันตรายความเสียหายในระยะยาวได้

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 11