นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

ทำอย่างไรหากสงสัยว่า “แพ้เครื่องสำอาง”

Volume: 
ฉบับที่ 35 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
Column: 
Beauty Full
Writer Name: 
รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 35