สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง
Volume: 
ฉบับที่ 35 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
Column: 
Prevent Protect
Writer Name: 
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

วิธีใส่หน้ากากอนามัย

1. ล้างมือก่อนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

2. ให้ด้านผ้าสีเขียวอยู่ด้านนอก ดึงสายรัดทั้ง 2 ข้าง คล้องบริเวณหูให้พอดี

สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

3. กดโลหะบนหน้ากากให้แนบสนิทกับสันจมูก และดึงให้คลุมจมูก ปาก และคาง

สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

วิธีถอดหน้ากากอนามัย

1. ล้างมือก่อน/หลัง ถอดหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

2. ใช้มือ 2 ข้างจับสายรัดหู ดึงหน้ากากอนามัยออกในแนวตรง

สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

3. ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในถังขยะไม่ให้มือสัมผัสหน้ากาก

สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง     สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

 

ผู้เขียน : ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama ฉบับที่ 35 คลิก

AtRama.mahidol.ac.th

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 35