เอกสารคำแนะนำ

 

แนะนำหอผู้ป่วยวิกฤต 3IC 
จัดทำโดย: หน่วยเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 
 PDF 2.26 mb
 
 
 
 
 
 
 
คำแนะนำ: การเตรียมตัวและการดูแลผู้ป่วย
เมื่อเข้ารับยาระงับความรู้สึก
 
จัดทำโดย: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 
 PDF 240 kb
 
 

 

 

ใหม่! แผ่นพับคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
ในการเตรียมตัวเด็ก
โรคมะเร็งจอประสาทตา
ก่อนมาระงับความรู้สึก
 
 
 
 
 
แผ่นพับ คำแนะนำ
การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยนอก
ที่มารับการระงับความรู้สึกเพื่อ
ผ่าตัดส่องกล้องหัวเข่า

 

แผ่นพับคำแนะนำสำหรับผู้ป่วย 
เรื่อง 
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนทางไขสันหลัง
เรียบเรียงโดย: เพ็ญศิริ พุ่มหิรัญ วิสัญญีพยาบาล
ที่ปรึกษา: อ.พญ.วัลภา อานันทศุภกุล
จัดทำโดย: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 Page 1 / 2 [.jpg]
 
 
 
 

แผ่นพับ คำแนะนำ
การใช้เครื่องควบคุมความปวดด้วยตนเอง (IV-PCA)

แผ่นพับ คำแนะนำ
การปฏิบัติตัวหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
สำหรับผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำ: การปฏิบัติตัวหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
สำหรับผู้ป่วยนอก
โดย คุณเพ็ญศิริ พุ่มหิรัญ
ที่ปรึกษา: ผศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ
 Page · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 [.jpg]
 
คำแนะนำ: ทำไมต้องหยุดสูบบุหรี่ก่อนมารับ
การระงับความรู้สึกและการผ่าตัด
[ดูภาพเต็ม