พิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรม ปี 2564 (15/09/64)