ท่อน้ำดีตีบตันในทารก รู้ช้าอาจเสียชีวิตได้ : อ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรถัทรพันธ์ (29/06/65)