รู้ทันการรักษา บาดแผลไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ต้องทำอย่างไร : อ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ (25/03/65)