หมั่นสังเกตตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ : อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (24/11/65)