มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้เร็ว รักษาได้ : อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (23/06/65)