ไส้เลื่อน!! โรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในผู้ชายเท่านั้น : อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (21/04/65)