ปวดท้องแบบไหน เสี่ยงกระเพาะทะลุ : อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (17/03/65)