โรคกล้ามเนื้อหัวใจ​ขาด​เลือด​ ป้องกัน​ได้ไม่ถึงตาย : อ.พญ.ศิรวี เอกศักดิ์ (16/11/65)