กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้จริงหรือ ? : อ.นพ.อัจฉริย สาโรวาท (21/12/65)