ลัดคิวหมอ - ปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดที่รักษาได้ 29/03/67 | by RAMA Channel