ลัดคิวหมอ - แผลจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เรียนรู้วิธีดูแลให้ถูกต้อง 12/04/67 | by RAMA Channel