ผ่าตัดขากรรไกรเปลี่ยนรูปหน้า วิธีแก้ไขใบหน้าและฟัน อ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ (26/06/66)